Politika sustava upravljanja

SUNCECO d.o.o. obvezuje se projektirati i proizvoditi proizvode, te pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša u opsegu:

Razvoj, proizvodnja i prodaja solarnih modula i solarne LED industrijske i ulične rasvjete.

Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima svih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, društva i kupaca).

Za SUNCECO d.o.o. je ispunjenje zahtjeva naših kupaca proizvoda i usluga i poštivanje utvrđenih normi obveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima, dobavljačima i ostalim partnerima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i zaštite okoliša i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

SUNCECO d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvršenih usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinuti ćemo se da spriječimo onečišćenje okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

Međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete i zaštite okoliša, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje. Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime SUNCECO d.o.o.

U Sisku, 21.02.2020. godine.

SUNCECO d.o.o.

Direktor: Zdravko Krmek

Sunceco kao dio EBA mreže

European Battery Alliance (EBA) poslovna je platforma je koju je 2017. godine utemeljila Europska komisija, okupljajući zainteresirane EU države članice, investicijske institucije, kompanije i znanstvene institucije, koje zajedno predstavljaju ključne igrače u baterijskom vrijednosnom lancu. Od 2021. godine tvrtka Sunceco d.o.o., Hrvatska, pridruživanjem ovoj platformi, u prilici je da doprinese zajedničkom cilju izgradnje europske industrije baterija.

Baterije imaju glavnu ulogu u europskoj tranziciji prema karbon-neutralnoj ekonomiji i središte su ambiciozne industrijske strategije. Održiva i konkurentna baterijska industrija nastoji se potaknuti i jačati kroz nekoliko inicijativa:

  • Omogućiti pristup održivoj proizvodnji baterijskih sirovina po prihvatljivoj cijeni
  • Učiniti Europu globalnim liderom u održivoj baterijskoj tehnologiji (podržati rast proizvodnje ćelija, stvoriti i održavati ekosustav lanca unakrsne vrijednosti za baterije)
  • Potpora europskoj proizvodnji baterija kako se ne bi propustio očekivani golemi rast potražnje na tržištu(250 milijardi € godišnje u 2025.)
  • Stvaranje i podrška novim tržištima baterija, npr. putem paketa “Čista energija” i “Mobilnost”. To uključuje i novu inicijativu za potporu održivim rješenjima za energetski, prometni i industrijski sektor u skladu s klimatskim ciljevima EU-a
  • Povećati europske kapacitete za istraživanje i inovacije. Razviti i ojačati kvalificiranu radnu snagu u svim dijelovima vrijednosnog lanca i učiniti Europu privlačnom za stručnjake svjetske klase
  • Uključite građane EU-a u proces: informirajte, educirajte i motivirajte
  • Osigurati maksimalnu sigurnost za europske građane i standardizacijom stvoriti konkurentsku prednost

Svojim angažmanom u istraživanju i inovacijama, promociji, te konačno, proizvodnji naprednih baterijskih sustava, Sunceco daje svoj doprinos razvoju europske industrije baterija, kao i primjeni održivih politika u sferi prometa i energetike.

Podaci o tvrtki

Sunceco d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu
Capraška 15, Sisak
OIB 08263239935
Tvrtka je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 081173302.
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti.
Uprava društva Matt Darko Sertić i Zdravko Krmek.
Račun (IBAN) HR4624070001100048871 kod OTP banke.