Poziv za mala, srednja i mid-cap poduzeća

Status: otvoren

Predmet ovog poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih, srednjih i mid-cap poduzeća kroz povećano korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO, počev od 1.8.2022, s krajnjim rokom prijave 1.12.2022. Ukupna alokacija u sklopu ovog poziva iznosi 252.173.336 eura, a dozvoljeni iznosi po poduzeću iznose gotovo  milijun eura za mala i srednja poduzeća, odnosno 4,6 mil. eura za srednje kapitalizirana poduzeća. Više informacija možete pronaći ovdje.

Poziv za sredstva iz Modernizacijskog fonda

Status: zatvoren

Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekte za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Tekst poziva možete naći ovdje.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prihvatljivi su troškovi radova i opreme vezani uz izgradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu. Podnošenje prijava na javni poziv započinje 14.listopada putem sustava za e-prijavu. U tijeku su radionice Fonda za zainteresirane građane, certifikatore i izvođače radova koje zanimaju uvjeti sufinanciranja i detalji oko provedbe projekta. Više informacija pogledajte ovdje: Poziv.

Poziv za program “Energija i klimatske promjene”

Status: zatvoren

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ 14. rujna 2021. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., u iznosu do 85%, uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora. Dostupno je 7.400.000 EUR, sa iznosom potpore od 200.000 – 1.300.000 EUR po projektu. Poziv podržava projekte za povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije koji moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu, te financiranje spremnika električne energije. Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći ovdje: Poziv

Poziv za sufinanciranje električnih vozila

Status: zatvoren

Od 2014. do 2020. godine FZOEU sufinancirao je sa 153 milijuna kuna nabavu više od 4.500 energetski učinkovitijih vozila (električnih, hibridnih, plug-in hibridnih vozila). Broj električnih automobila je u porastu te ih je u 2020.registrirano preko 1300. U posljednji program sufinanciranja, vrijedan 90 milijuna kuna, prijavilo se 45 zastupnika vozila s 86 marki i 498 modela vozila za koja je moguće ostvariti do maksimalno 40% opravdanih troškova nabavke vozila. Prijave za fizičke i pravne osobe podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda od 10.6.2021.Više informacija pogledajte ovdje: javni poziv, lista vozila i prodajnih mjesta.

Natječaj za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju

Status: zatvoren

Svrha ovog natječaja je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta. Više informacija pogledajte ovdje.

Natječaj za fotonaponske sustave u kućanstvima Zagrebačke županije

Status: zatvoren

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava vlasnicima obiteljskih kuća na području županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta. Maksimalni iznos sredstava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000 kuna. Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se ovdje.

Javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Status: zatvoren

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije. Opravdani troškovi uključuju solarne FN elektrane i energetski učinkovitu LED rasvjetu. Više informacija pogledajte ovdje

Internacionalizacija poslovanja – Prozor u svijet

Status: u provedbi

Naziv projekta: „Internacionalizacija poslovanja – Prozor u svijet”

Kratak opis projekta: Predstavljanje inovativnih proizvoda i promoviranje naprednih tehnologija u korištenju obnovljivih izvora energije na svjetskim specijaliziranim sajmovima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Veća prisutnost tvrtke na međunarodnim tržištima sa ciljem jačanja konkurentnosti na postojećim i novim tržištima.

Korisnik: Sunceco d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.081 477,84 HRK

Iznos EU potpore: 702 521,95  HRK

Razdoblje provedbe projekta: 4.8.2019 – 4.1.2021.

Kontakt:  marketing@sunceco.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

www.strukturnifondovi.hr

Financijski instrument “COVID – 19″

Status: u provedbi

Sunceco d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta “COVID – 19 zajam za obrtna sredstva” sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Iznos zajma: 750.000,00 HRK

Financijska institucija: HAMAG BICRO

 

 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u zgradama javne namjene

Status: zatvoren

Pravo na sufinanciranje sustava za korištenje OIE s fotonaponskim pretvaračima, za korištenje u samostalnom ili mrežnom radu, ostvaruju jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Sufinanciraju se opravdani troškovi do 40/60/80%, do najviše 500.000 kn po prijavi. Više informacija pogledajte ovdje.

Javni poziv za gradnju punionica za vozila na električnu energiju

Status: zatvoren

Za punionice vozila na električnu energiju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu objavljenog natječaja dodjeljuje do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000 kn po korisniku. Minimalna ukupna snaga punionica treba biti 50 kW DC ili 22 kW AC, s minimalnom snagom punjenja od 11 kW po AC priključnici.  Više informacija o objavljenom pozivu pogledajte ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje solarnih elektrana na obiteljskim kućama, za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu. Dodjeljivat će se sredstva u iznosu od 40/60/80% opravdanih troškova nabave i ugradnje fotonaponske elektrane, do maksimalno 75.000 kn . Više informacija pogledajte ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva građanima za sufinanciranje obnove obiteljskih kuća. Za ugradnju fotonaponskih sustava, u samostalnom ili mrežnom radu, moguće je dobiti do maksimalno 54.750 kn.