FN elektrane na obiteljskim kućama

Status: zatvoren

FZOEU objavio je javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju. Maksimalni iznos opravdanog troška za fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u on-grid ili off-grid režimu rada iznosi 10.617 eura. Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine i traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Više informacija potražite ovdje: Poziv.

FN elektrane u sektoru vodnih usluga

Status: zatvoren

Radi postizanja veće razine pripremljenosti projekata za prijavu za sufinanciranje sredstvima Modernizacijskog fonda,  FZOEU objavljuje poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga. Proizvodnjom za vlastitu potrošnju povećat će se udio OIE i smanjiti količina preuzete električne energije iz mreže. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 1.327.228 €, odnosno najviše 52.089 € po korisniku. Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine a traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Više informacija potražite ovdje: Javni poziv.

Poziv za mala, srednja i mid-cap poduzeća

Status: zatvoren

Predmet ovog poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih, srednjih i mid-cap poduzeća kroz povećano korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO, počev od 1.8.2022, s krajnjim rokom prijave 1.12.2022. Ukupna alokacija u sklopu ovog poziva iznosi 252.173.336 eura, a dozvoljeni iznosi po poduzeću iznose gotovo  milijun eura za mala i srednja poduzeća, odnosno 4,6 mil. eura za srednje kapitalizirana poduzeća. Više informacija možete pronaći ovdje.

Poziv za sredstva iz Modernizacijskog fonda

Status: zatvoren

Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekte za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Tekst poziva možete naći ovdje.

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prihvatljivi su troškovi radova i opreme vezani uz izgradnju fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu. Podnošenje prijava na javni poziv započinje 14.listopada putem sustava za e-prijavu. U tijeku su radionice Fonda za zainteresirane građane, certifikatore i izvođače radova koje zanimaju uvjeti sufinanciranja i detalji oko provedbe projekta. Više informacija pogledajte ovdje: Poziv.

Poziv za program “Energija i klimatske promjene”

Status: zatvoren

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ 14. rujna 2021. godine objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., u iznosu do 85%, uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar kao Programskog partnera te Norveške uprave za vodne resurse i energiju kao Programskog partnera države donatora. Dostupno je 7.400.000 EUR, sa iznosom potpore od 200.000 – 1.300.000 EUR po projektu. Poziv podržava projekte za povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije koji moraju biti povezani na elektroenergetsku mrežu, te financiranje spremnika električne energije. Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći ovdje: Poziv

Poziv za sufinanciranje električnih vozila

Status: zatvoren

Od 2014. do 2020. godine FZOEU sufinancirao je sa 153 milijuna kuna nabavu više od 4.500 energetski učinkovitijih vozila (električnih, hibridnih, plug-in hibridnih vozila). Broj električnih automobila je u porastu te ih je u 2020.registrirano preko 1300. U posljednji program sufinanciranja, vrijedan 90 milijuna kuna, prijavilo se 45 zastupnika vozila s 86 marki i 498 modela vozila za koja je moguće ostvariti do maksimalno 40% opravdanih troškova nabavke vozila. Prijave za fizičke i pravne osobe podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda od 10.6.2021.Više informacija pogledajte ovdje: javni poziv, lista vozila i prodajnih mjesta.

Natječaj za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju

Status: zatvoren

Svrha ovog natječaja je jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta. Više informacija pogledajte ovdje.

Natječaj za fotonaponske sustave u kućanstvima Zagrebačke županije

Status: zatvoren

U sklopu projekta „Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima“ Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj vrijedan 1,3 milijuna kuna kojim će sufinancirati ugradnju fotonaponskih sustava vlasnicima obiteljskih kuća na području županije, s prebivalištem na adresi prijavljenog objekta. Maksimalni iznos sredstava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000 kuna. Javni natječaj otvoren je do 1. travnja 2021. Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se ovdje.

Javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Status: zatvoren

Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije. Opravdani troškovi uključuju solarne FN elektrane i energetski učinkovitu LED rasvjetu. Više informacija pogledajte ovdje

Internacionalizacija poslovanja – Prozor u svijet

Status: u provedbi

Naziv projekta: „Internacionalizacija poslovanja – Prozor u svijet”

Kratak opis projekta: Predstavljanje inovativnih proizvoda i promoviranje naprednih tehnologija u korištenju obnovljivih izvora energije na svjetskim specijaliziranim sajmovima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Veća prisutnost tvrtke na međunarodnim tržištima sa ciljem jačanja konkurentnosti na postojećim i novim tržištima.

Korisnik: Sunceco d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.081 477,84 HRK

Iznos EU potpore: 702 521,95  HRK

Razdoblje provedbe projekta: 4.8.2019 – 31.12.2022.

Kontakt:  marketing@sunceco.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

www.strukturnifondovi.hr

Financijski instrument “COVID – 19″

Status: u provedbi

Sunceco d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta “COVID – 19 zajam za obrtna sredstva” sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Iznos zajma: 750.000,00 HRK

Financijska institucija: HAMAG BICRO

 

 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u zgradama javne namjene

Status: zatvoren

Pravo na sufinanciranje sustava za korištenje OIE s fotonaponskim pretvaračima, za korištenje u samostalnom ili mrežnom radu, ostvaruju jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Sufinanciraju se opravdani troškovi do 40/60/80%, do najviše 500.000 kn po prijavi. Više informacija pogledajte ovdje.

Javni poziv za gradnju punionica za vozila na električnu energiju

Status: zatvoren

Za punionice vozila na električnu energiju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu objavljenog natječaja dodjeljuje do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000 kn po korisniku. Minimalna ukupna snaga punionica treba biti 50 kW DC ili 22 kW AC, s minimalnom snagom punjenja od 11 kW po AC priključnici.  Više informacija o objavljenom pozivu pogledajte ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za sufinanciranje solarnih elektrana na obiteljskim kućama, za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu. Dodjeljivat će se sredstva u iznosu od 40/60/80% opravdanih troškova nabave i ugradnje fotonaponske elektrane, do maksimalno 75.000 kn . Više informacija pogledajte ovdje.

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Status: zatvoren

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje sredstva građanima za sufinanciranje obnove obiteljskih kuća. Za ugradnju fotonaponskih sustava, u samostalnom ili mrežnom radu, moguće je dobiti do maksimalno 54.750 kn.