Projekti

Ukoliko razmišljate o izgradnji solarne fotonaponske elektrane, projektirat ćemo za vas upravo onakvu kakva odgovara vašim potrebama. Možemo vam pokazati i referentne projekte slične vašima, kojima su se već realizirale planirane uštede. Pratimo natječaje i upoznat ćemo vas sa mogućnostima subvencionirane gradnje.

Cerna / 2023

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid / pohrana energije
Tip modula: SEM-320
Instalirani kapacitet: 23 kWp / 168 kWh

Zagreb / 2023

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-405
Instalirani kapacitet: 23 kWp

Jablanac / 2023

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-305
Instalirani kapacitet: 18.3 kWp

Sisak / 2022

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-365HE
Instalirani kapacitet: 112 kWp

Dubrovnik / 2022

Namjena: hotel
Tip sustava: off-grid / pohrana energije
Tip modula: SEM-360HE
Instalirani kapacitet: 80 kWp / 170 kWh

Rijeka / 2022

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-370HE
Instalirani kapacitet: 366 kWp

Petrinja / 2021

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-310
Instalirani kapacitet: 18.9 kWp

Đurđevac / 2021

Namjena: komercijalna
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-320
Instalirani kapacitet: 311 kWp

Gunja / 2021

Namjena: objekt javne namjene
Tip sustava: off-grid / pohrana energije
Tip modula: SEM-300HE
Instalirani kapacitet: 13 kWp / 20 kWh

Županja / 2021

Namjena: škola
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-300
Instalirani kapacitet: 55 kWp

Vinkovci / 2021

Namjena: škola
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEM-300
Instalirani kapacitet: 55 kWp

Ivankovo / 2020

Namjena: škola
Tip sustava: on-grid / pohrana energije
Tip modula: SEM-310HC
Instalirani kapacitet: 56 kWp / 150 kWh

Stari Jankovci / 2020

Namjena: škola
Tip sustava: on-grid / pohrana energije
Tip modula: SEM-310HC
Instalirani kapacitet: 58 kWp / 150 kWh

Crikvenica / 2020

Namjena: objekt javne namjene
Tip sustava: on-grid
Tip modula: SEP-270
Instalirani kapacitet: 20 kWp

Malinska / 2018

Namjena: hotel
Tip sustava: on-grid / pohrana energije
Tip modula: SEP-280
Instalirani kapacitet: 112 kWp / 1000 kWh