Status: zatvoren

Pravo na sufinanciranje sustava za korištenje OIE s fotonaponskim pretvaračima, za korištenje u samostalnom ili mrežnom radu, ostvaruju jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Sufinanciraju se opravdani troškovi do 40/60/80%, do najviše 500.000 kn po prijavi. Više informacija pogledajte ovdje.