Status: zatvoren

Radi postizanja veće razine pripremljenosti projekata za prijavu za sufinanciranje sredstvima Modernizacijskog fonda,  FZOEU objavljuje poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga. Proizvodnjom za vlastitu potrošnju povećat će se udio OIE i smanjiti količina preuzete električne energije iz mreže. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 1.327.228 €, odnosno najviše 52.089 € po korisniku. Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine a traje najkasnije do isteka kalendarske godine. Više informacija potražite ovdje: Javni poziv.